Hỗ trợ

Tải báo giá

Báo giá dưới đây đã cũ và không còn hiệu lực! Chúng tôi đang tiến hành cập nhật lại nội dung báo giá!

1.   Tải báo giá các phương thức xây dựng:
    -   Báo giá phương thức "Chìa khoá trao tay" - tải file tại đây
     -   Báo giá phương thức phần thô - tải file  tại đây
    -   Báo giá phương thức phần thô, trát, ốp lát - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức phần hoàn thiện - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức nhân công thợ nề - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức nhân công nhân công 4 hạng mục chính - tải file tại đây
     -   Báo giá phương thức cải tạo, sửa chữa - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức ép cọc bê tông - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức giải phóng mặt bằng - tải file tại đây
    -   Báo giá các phương thức khác - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức lập dự toán các công trình nhà ở - tải file tại đây

2.   Tải báo giá sàn gỗ công nghiệp
    -   Báo giá sàn gỗ Aurotex - tải file tại đây
     -   Báo giá sàn gỗ Sennorwell - tải file tại đây

3.   Tải báo giá thiết kế kiến trúc
    -   Báo giá các gói thiết kế kiến trúc, công trình - tải file tại đây
    -   Báo giá các hạng mục khác của Công ty tư vấn kiến trúc Phong Cách Việt - tải file tại đây