Giá vật liệu bán lẻ

Giá xi măng

Lưu ý: Báo giá dùng cho tham khảo và HCC không bán nguyên vật liệu!


*  Giá xi măng HOÀNG THẠCH PCB30:
    -  Chở ôtô khối lượng 4 tấn trở lên: 1.570.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương:. 1.590.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương phố hẹp ngõ nhỏ chở xe máy: 83.000 đ/ bao

*  Giá xi măng BÚT SƠN PCB30:
    -  Chở ôtô khối lượng 4 tấn trở lên: 1.550.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương: 1.570.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương phố hẹp ngõ nhỏ chở xe máy: 82.000 đ/ bao

*  Giá xi măng CHINFON PCB30:
    -  Chở ôtô khối lượng 4 tấn trở lên: 1.490.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương: 1.510.000 đ/ tấn

*  Giá xi măng QUỐC PHÒNG 77 & 78
    -  Chở ôtô khối lượng 4 tấn trở lên: 1.280.000 đ/ tấn
    -  Bán lẻ cấp địa phương: 1.320.000 đ/ tấn

Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, ... HCC không bán các vật liệu nói trên.

Chia sẻ: