Giá vật liệu bán lẻ

Cát đen, cát vàng, đá 1x2

Lưu ý: Báo giá mang tính tham khảo cho khách và HCC không bán nguyên vật liệu!


*  Cát đen sông Hồng:
    -  Loại hạt mịn có phù sa dùng để san lấp chở ôtô 22m3: 165.000 đ/ m3 
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở ôtô 3m3: 250.000 đ/ m3
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe CN: 280.000 đ/ m3
    -  Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe máy đóng bao: 18.000 đ/ bao

*  Cát vàng sông Lô:
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 500.000 đ/ m3
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe CN: 700.000 đ/ m3
    -  Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 33.000 đ/ bao
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe CN: 680.000 đ/ m3
    -  Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe máy đóng bao: 36.000 đ/ bao

*  Đá 1x2 Phủ Lý:
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
    -  Đá 1x2 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 32.000 đ/ bao
   
*  Đá 2x4 Phủ Lý:
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 480.000 đ/ m3
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
    -  Đá 2x4 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 38.000 đ/ bao

Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, ... HCC không bán các vật liệu nói trên.
 

Chia sẻ: