Giá vật liệu bán lẻ

Giá thép xây dựng

Lưu ý: Báo giá dưới đây mang tính tham khảo và HCC không bán nguyên vật liệu!


1. Giá thép xây dựng VIỆT ÚC:

Chủng loạiChiều dài cây thépĐơn giá bán lẻ
D61 cuộn = 100kg14.500 đ/kg
D81 cuộn = 100kg14.500 đ/kg
D1011,7m96.000 đ/cây
D1211,7m132.000 đ/cây
D1411,7m195.000 đ/cây
D1611,7m260.000 đ/cây
D1811,7m327.000 đ/cây
D2011,7m400.000 đ/cây
D2211,7m492.000 đ/cây


2. Giá thép xây dựng TISCO:

Chủng loạiChiều dài cây thépĐơn giá bán lẻ
D61 cuộn = 100kg14.500 đ/kg
D81 cuộn = 100kg14.500 đ/kg
D1011,7m95.000 đ/cây
D1211,7m135.000 đ/cây
D1411,7m198.000 đ/cây
D1611,7m258.000 đ/cây
D1811,7m325.000 đ/cây
D2011,7m393.000 đ/cây
D2211,7m490.000 đ/cây

3. Giá thép xây dựng HOÀ PHÁT:

Chủng loạiChiều dài cây thépĐơn giá bán lẻ
D61 cuộn = 100kg14.300 đ/kg
D81 cuộn = 100kg14.300 đ/kg
D1011,7m94.000 đ/cây
D1211,7m128.000 đ/cây
D1411,7m190.000 đ/cây
D1611,7m250.000 đ/cây
D1811,7m318.000 đ/cây
D2011,7m388.000 đ/cây
D2211,7m485.000 đ/cây


Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, ... HCC không bán các vật liệu nói trên.

Chia sẻ: