Tìm hiểu vật liệu xây dựng

Xi măng


Nội dung cơ bản mang tính phổ thông giúp bạn tìm hiểu thêm về xi măng!

*   Tính chất, đặc điểm:
-   Trên thị trường xi măng dân dụng phổ biến ba loại xi măng chính là PCB 30, PCB 40 và xi măng rời.
-   PCB là ký hiệu quy ước cho xi măng Poóc-lăng hỗn hợp
-   Các trị số 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm²
-   Xi măng rời thường dùng cho các trạm trộn bê tông thương phẩm
-   Trên thị trường phổ biến loại xi măng có độ mịn cao, màu sắc từ xanh xám đến xanh đen. Thời gian ninh khiết khoảng từ 2 - 2,5 giờ và kết thúc sau khoảng 3 - 4 giờ. Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh, rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ coppha nhanh.
-   Xi măng Poóclăng tốt có hàm lượng khoáng C3S cao, hàm lượng C3A thấp, hàm lượng vôi tự do nhỏ và ổn định thể tích tốt.
-   Tiêu chuẩn hiện hành cho xi măng Poóclăng hỗn hợp: TCVN 6260:2009
*   Các thương hiệu xi măng HCC sử dụng:
-   Xi măng HOÀNG THẠCH
-   Xi măng BÚT SƠN
-   Xi măng CHINFON

Nguồn: HCC

Chia sẻ: