Tìm hiểu vật liệu xây dựng

Gạch xây


Nội dung cơ bản mang tính phổ thông giúp bạn tìm hiểu thêm về gạch xây!

*   Chủng loại, đặc điểm:
-   Trên thị trường có nhiều loại gạch xây khác nhau như: gạch chỉ đặc, gạch lỗ, gạch ép không nung, … tại miền bắc Việt Nam
-   Gạch chỉ đặc đất nung: 65 x 90 x 210 mm. Mác gạch 75 kg/ cm², trọng lượng  2,3 kg/ viên
-   Gạch hai lỗ đất nung: 65 x 90 x 210 mm. Mác gạch 75 kg/ cm², trọng lượng  1,9 kg/ viên
-   Gạch vữa xi măng ép không nung có nhiều loại trên thị trường nhưng không được sử dụng phổ biến
-   Khối lượng xây gạch chỉ đặc: 1800 kg/ m³
-   Khối lượng xây gạch lỗ: 1500 kg/ m³
*   Sản phẩm HCC thường sử dụng:
-   Đối với bậc cầu thang, hoặc tường ngăn trong nhà: sử dụng GẠCH LỖ
-   Các nhu cầu xây gạch còn lại: sử dụng GẠCH CHỈ ĐẶC

Nguồn: HCC

Chia sẻ: