Giới thiệu

Giải thích Logo và HCC

 

  • Logo cũ:                 
  • Logo hiện tại:         
  • Phần chữ H ở giữa thể hiện chữ viết tắt HUNGANH màu nâu đậm hơn cả trong logo. Đó là tên người sáng lập Công ty - ông Nguyễn Hùng Anh
  • Phần hai bên là hai chữ CC với viền nổi màu nâu ở trong là nền trắng ôm lấy chữ H. Đó là chữ CIVIL CONSTRUCTION tiếng Anh của cụm từ Xây dựng Dân dụng. Thể hiện ngành nghề hoạt động xây dựng dân dụng
  • HCC CONSTRUCTION là cụm từ tiếng Anh Xây dựng HCC
  • HCC là cụm từ viết tắt của dòng chữ : Hunganh Civil Construction
  • Logo đã được đăng ký bảo hộ số 40945/QĐ-SHTT - Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Chia sẻ: