Thiết kế kiến trúc

Báo giá thiết kế

Báo giá thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình

Nhà lô phố
Đơn giá: 150.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 50% phí thiết kế nếu công trình do HCC thi công trọn gói

Nhà biệt thự
Đơn giá: 250.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 50% phí thiết kế nếu công trình do HCC thi công trọn gói

Nhà cải tạo, sửa chữa
Đơn giá: 180.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 50% phí thiết kế nếu công trình do HCC thi công 
Báo giá thiết kế công trình công cộng

Khách sạn
Đơn giá: 150.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 10% phí thiết kế  nếu công trình từ 500 m2 trở lên

Chung cư, building
Đơn giá: 120.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 10% phí thiết kế nếu công trình từ 500 m2 trở lên

Trụ sở, cơ quan, trường học
Đơn giá: Theo đơn giá Nhà nước
Giảm giá 10% phí thiết kế nếu công trình từ 500 m2 trở lên
Báo giá thiết kế cảnh quan

Cảnh quan sân vườn nhà ở
Đơn giá: 200.000 đ/m2 xây dựng
Giảm giá 10% phí thiết kế nếu công trình từ 500 m2 trở lên

Cảnh quan trụ sở, cơ quan
Đơn giá: Tính theo đơn giá Nhà nước
 

Quy hoạch đô thị, vùng
Đơn giá: Tính theo đơn giá Nhà nước